Regulamin ten jest umową hotelową zawieraną między Willa IKA, a Gościem.

Rezerwacja lub zakup pobytu jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu.
Klient ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania obowiązującego na terenie Willa IKA regulaminu.
Niniejsze warunki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

I. REGULAMIN REZERWACJI POBYTU

 1. Przedmiotem rezerwacji są pobyty wypoczynkowe w Willa IKA we Władysławowie.
  Zawarcie umowy najmu ( pokoju ) poprzedzone jest rezerwacją wstępną w formie:
  • telefonicznej pod numerem +48 602 373 826
  • pocztą elektroniczną, e-mail: kontakt@ikawladyslawowo.pl
  • osobistej – w siedzibie firmy
  podczas, której Pracownik „Willa Ika” informuje o możliwości pobytu i rezerwacji, kosztach pobytu, wysokości kaucji zadatku wnoszonej na poczet rezerwacji i pozostałych warunkach pobytu i rezerwacji, oraz za pośrednictwem portalu Booking.com.
 2. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie 48 godzin od dokonania rezerwacji.
 3. Przy wpłacie zadatku na konto prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz daty pobytu i ilości osób. Zadatek jako suma pieniężna (w wysokości 20% wartości pobytu), wpłacona zostaje tytułem zobowiązania się do pobytu w ustalonym terminie i miejscu i stanowić może odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania, wobec czego w przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Klient zobowiązany jest do uiszczenia zadatku z podaniem numeru rezerwacji lub imienia i nazwiska osoby dokonującej rezerwacji wstępnej.
 5. Rezerwacja obowiązuje od dnia wpływu na rachunek bankowy Willa IKA..
  W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku w terminie ustalonym w potwierdzeniu rezerwacji – rezerwację wstępną uważa się za nieobowiązującą, a Willa IKA może swobodnie dysponować miejscem noclegowym.
 6. Ustalony w rezerwacji koszt pobytu obowiązuje obie strony od momentu wpłaty zadatku przez Klienta, do zakończenia pobytu (pomimo możliwości zmian cen usług).
 7. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwrotu zadatku – za porozumieniem stron. Opłata manipulacyjna za zwrot zadatku wynosi 300 zł.

II. REGULAMIN ZAKWATEROWANIA

 1. Doba hotelowa w Willa IKA we Władysławowo rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 15.00, a kończy w dniu wyjazdu o godzinie 10.00.
 2. Zmiana godzin trwania doby hotelowej jest możliwa tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem obiektu Willa IKA – za dopłatą (w dniu przyjazdu od godz. 11.00, a w dniu wyjazdu do godz. 12.00)
 3. Recepcja nie jest czynna całodobowo – przerwa w pracy w godz. 20.00-08.00
 4. W dniu przyjazdu dokonuje się wszelkich formalności związanych z zakwaterowaniem.
 5. Opłata za pobyt pobierana jest z góry, w dniu przyjazdu – płatność gotówką lub do dnia przyjazdu przelewem na wskazane konto bankowe.
 6. Willa IKA nie wystawia faktury Vat .
 7. W przypadku rezygnacji z dalszego pobytu w Willa IKA w trakcie trwania wypoczynku Klient nie otrzymuje zwrotu środków opłaconych na poczet pobytu za niewykorzystany okres pobytu.
 8. Nie przybycie przez Gościa do Willa IKA do godz. 20.00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z odstąpieniem przez Niego od zawartej umowy, a Moja Przystań ma swobodę dysponowania pokojem. Uiszczona wpłata zadatku nie ulega zwrotowi. Nie dotyczy to przypadku, gdy przed tą godziną Gość powiadomił recepcję o tym opóźnieniu telefonicznie (planowane i zamierzone przyjazdy nocne nie są przyjmowane).

III. REGULAMIN POBYTU

 1. Cisza nocna w Willa IKA obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 07.00 rano.
 2. We wszystkich pomieszczeniach Willa IKA obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych itp.
 3. Każda osoba przebywająca na terenie Willa IKA zobowiązana jest do przestrzegania zasad BHP i PPOŻ.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, nie zezwala się na używanie w pokojach prywatnych grzejników, żelazek, czajników i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 5. Każdy przebywający w Willa IKA winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku oraz na terenie całego obiektu.
 6. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku lub naruszające postanowienia regulaminu mogą być usunięte przez personel z jego terenu, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 7. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych lub za zgodą opiekunów prawnych.
 8. Dzieci przebywające na terenie ośrodka, a w szczególności na placu zabaw i w salach zabaw winny obowiązkowo znajdować się pod opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność.
 9. Nocowanie nie zameldowanych Gości na terytorium Willa IKA bez wniesienia opłaty jest zabronione. Osoby nie zakwaterowane na Ośrodku muszą go opuścić do godz. 22.00
 10. Nie przyjmujemy zwierząt.
 11. Willa IKA udostępnia parking na terenie obiektu, który jest nie strzeżony,
  nie ponosi odpowiedzialności finansowej za uszkodzenie, kradzież pojazdów czy kradzież rzeczy wartościowych pozostawionych w pojeździe.
 12. Zabrania się mycia pojazdów silnikowych na terenie Willa IKA.
 13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe, pieniądze itp.
 14. W przypadku zniszczenia lub zgubienia kluczy pobierana będzie opłata.
 15. Zabrania się samowolnego przenoszenia i wynoszenia mebli będących na wyposażeniu pokoi na zewnątrz, a także przenoszenia mebli i wyposażenia z pokoju do innego pokoju. Zabrania się także wynoszenia kocy na plażę.
 16. Wszelkiego rodzaju zastane uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia , urządzeń technicznych pokoju winny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu u obsługi Ośrodka. Brak zgłoszenia oznacza brak usterek i zniszczeń.
 17. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane przez Willa IKA do użytkowania. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu – zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 18. Personel Willa IKA uprawniony jest do wykonywania niezbędnych napraw, także podczas nieobecności Gościa w pokoju. W sytuacji gdy awaria nie może być usunięta do godz. 22.00 ośrodek ma obowiązek zapewnienia miejsca zastępczego dla Gości do czasu usunięcia awarii .
 19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w pokoju, będą przechowywane przez okres 1 tygodnia, a następnie zostaną uznane za porzucone.

ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU!

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij